Tuesday, January 3, 2012

Objektif Pembelajaran

Tujuan bab ini adalah untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi pelajar dalam pengungkapan secara lisan, kesesuaian komunikasi bukan lisan, penulisan analisis dan pembentangan secara visual dalam konteks persekitaran masa kini, lingkungan komersial dan kepelbagaian budaya.

0 comments:

Post a Comment