Wednesday, January 4, 2012

Laras Bahasa & Halangan berkomunikasiPengunaan variasi bahasa mengikut bidang-bidang tertentu.


Kategori :

  • laras umum - tidak menggunakan bahasa yang formal
  • laras ilmiah - merangkumi pelbagai bidang ilmu seperti sains, matematik, teknologi. bersifat formal
  • laras agama - mengandungi istilah agama kerana melibatkan wacana agama
  • laras undang-undang - kebanyakkan dipinjam dari bahasa latin dan bahasa inggeris seperti defendan, prosiding, plantif
  • laras sastera - berbentuk puitis, dramatik, figurative, naratif

Perkara-perkara yang boleh menyebabkan komunikasi kuranng berkesan, mesej gagal disampaikan

  • halangan persekitaran- keadaan tidak sesuai atau tidak tenang seperti bunyi bising, panas,
  • halangan sikap pengantar - pengantar bersikap negatif akan menghalang kelancaran proses komunikasi
  • halangan sikap penerima - mempunyai sikap negetif kepada pengantar
  • halangan bahasa - penggunaan dialek boleh menimbulkan perasaan tidak selesa kepada penerima
  • halangan maklumat kurang tepat dan jelas - penggunana sistem pesanan ringkas, penggunaan bahasa singkat kadangkala sukar difahami dan boleh disalah tafsir oleh penerima.

0 comments:

Post a Comment