Wednesday, January 4, 2012

Jenis & Bentuk Komunikasi

Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua hala kerana kita saling memahami apa yang dibicarakan

Tiga jenis komunikasi :

 1. Komunikasi lisan ( Komunikasi dengan kata-kata)

 2. Komunikasi bukan verbal (komunikasi bukan lisan)

 3. Komunikasi bertulis ( komunikasi melalui penulisan)

Komunikasi lisan ( Komunikasi dengan kata-kata)

Alat utama adalah bahasa. berbahasa yang baik dan efektif, padat dan jelas dalam menyampaikan pendapat atau perasaan dengan sopan adalah kunci pada komunikasi lisan yang baik.

dipengaruhi oleh
 • Pembendaharaan kata -

 • Kelajuan

 • Intonasi

 • Humor

 • Singkat dan jelas

Komunikasi bukan verbal (komunikasi bukan lisan)

sering berlaku secara serentak dengan komukasi lisan

 • Ekspresi wajah

 • Pandangan mata

 • sentuhan

 • gaya tubuh dan gaya berjalan

Komunikasi bertulis ( komunikasi melalui penulisan)

Aktiviti merakam idea pandangan atau pendapat dalam bentuk grafik atau lambang-lambang bertulis.

melibatkan beberapa fakta :
 • fakta

 • gaya

 • laras

 • pengolahan

 • bahasa


komunikasi intrapersonal

fungsi psikologi membentang, meneliti, mentafsir dan operasi terhadap apa juga maklumat, mesej atau pengalam. semua ini berlaku dalam fikiran individu.

Kesan positif :

mempertajam strategi dalam membuat keputusan

memperkuatkan emosi dari segi pemujukan, penerimaan dan pembangunan diri.

individu dapat menilai semula dan memperbaiki pendekatan serta kualiti komunikasi dengan individu yang lain.

komunikasi interpersonal

dua individu terlibat dan saling menghasilkan serta mentafsirkan maklumat.

membina hubungan sosial atau mengukuhkan pertalian silaturrahim.

menambahkan kefahaman individu yang lebih terbuka dan matang.

dapat membentuk satu sistem sokongan sosial yang baik

Komunikasi berkumpulan

melibatkan lebih daripada dua individu

Ciri khusus

 • saiz kumpulan yang sesuai

 • tingkat interaksi

 • peranan ahli

 • kesepakatan

 • faham matlamat yang perlu dicapai

0 comments:

Post a Comment