Wednesday, January 4, 2012

Aspek keberkesanan & Rumusan


  • latar belakang penghantar dan penerima maklumat

kepekaan pada perbezaan latar belakang sepertia agama, bangsa, bahasa dan budaya . Ia mempengaruhi pilihan bahasa, gaya dan cara pertuturan dan penulisan yang bersesuaian agar apa yang ingin disampaikan akan difahami serta tidak menimbulkan salah faham

  • mendengar dengan baik dan efektif

seseorang perlu bersikap terbuka terhadap pendapat yang dikemukan oleh subjek akan menggalakkan subjek untuk mengadakan perbualan di masa hadapan.

  • si pendengar mengajukan soalan dalam perbualan
  • mengulang penyataan yang ditutur subjek
  • mengangukkan kepala tanda faham atau setuju

unsur unur diatas menujukkan si pendengar mendengar secara atentif .

  • bersikap positif

tidak memulakan perbualan dengan penyata-penyata negatif tentang apa jua topik. kata kata pujian terhadap ahli keluarga atau rakan rakan juga salah satu unsur menggalakan kemahiran komunikasi. mengamalkan sikap hormat menghormati , empati dan rendah diri.

Perbincangan dalam bab ini bermula dengan memperkenalkan beberapa konsep asa dalam komunikasi. Kemahiran komunikasi adalah suatu aspek yang penting kepada pelajar, justeru itu ia perlu ditekankan. pada kesimpulannya, keseluruhan bab ini telah memperkenalkan beberapa ciri dan pendekatan dalam berkomunikasi, menekankan elemen bahasa tubuh dan memperkenalkan teknik berkomunikasi yang profesional secara lisan dan profesional


0 comments:

Post a Comment